Technické informace

Nosnou konstrukci modulových domů tvoří standartní konstrukce z KVH profilů,
kterou vynáší ocelový rám.

Skladba obvodové stěny:

1. fermacell
2. předstěna KVH 40 mm vyplněna minerální izolací
3. parozábrana AL
4. KVH hranoly vyplněné minerální izolací 100 mm
5. OSB deska 15 mm
6. Polystyrén EPS 100 mm
7. stěrková omítka

Skladba stropu:
1. fermacell
2. předstěna KVH 40 mm vyplněná minerální izolací
3. parozábrana AL
4. KVH hranoly vyplněné minerální izolací 220 mm
5. polystyrén EPS 40 mm
6. geotextílie
7. povlaková střešní krytina

Skladba podlahy:
1. PVC, koberec, laminátová podlaha, vinylová podlaha atd.
2. OBS desky 2x 25 mm
3. KVH hranol vyplněný minerální izolací 220 mm
4. OBS desky 12 mm potřené gumoasfaltový nátěr
5. ocelový rám

Skladba vnitřní příčky:
1. fermacell
2. parozábrana
3. KVH hranol vyplněný minerální izolací
4. parozábrana
5. fermacell

1